Zvýšený počet útoků a hrozeb

V posledních dnech se zvýšil počet mailů se škodlivým kódem. Obsahují přílohu s názvem „Coronavirus Disease (COVID-19) CURE.exe“, který má za úkol zjistit hesla z internetových prohlíženčů a dalších rozšířených aplikací, které ukládají hesla. Podrobnosti zde: https://www.dvojklik.cz/hesla-byla-v-breznu-cilem-desetiny-utoku/

Současně vydal varování i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde upozorňuje na vysoké riziko napadení nejen jednotlivých počítačů, ale především nemocnic a jiných významných cílů: https://nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1425-hrozba-kybernetickych-utoku-na-nemocnice-a-jine-vyznamne-cile-cr

Opět platí pravidlo opatrné práce s maily a především jejich přílohami, i pohybu po webových serverech. Současně mít nainstalovaný spolehlivý a aktuální antivirus. V neposlední řadě mít zálohy, které jsou z používaného počítače nedostupné, aby nemohlo dojít k jejich smazání nebo napadení současně s počítačem.

Napsat komentář